PLAN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI – WRZESIEŃ 2022

PLAN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI – PODPROGRAM 2021

Caritas Diecezji Sandomierskiej przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dwikozach

informuje, że w dniach od 26 września do 30 września 2022 roku będzie wydawana żywność w ramach POPŻ 2014-2021

Miejsce Odbioru Paczki żywnościowej:

Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Trześniowska 13, 27-600 Sandomierz.

Plan wydawania:

Gmina Dwikozy – od 26 do 30 września 2022 roku (poniedziałek – piątek) – w godzinach od 8.00 – 14.00 bez podziału na miejscowości.

Jeśli ktoś z Gminy Dwikozy nie może odebrać żywności w danym dniu jest proszony o odbiór w terminie do 7 października 2022 od poniedziałku do piątku od godz.8 do godz.14

W III turze wydawania żywności będą wydawane następujące produkty (ilości na 1 osobę):

1) 1 kg cukier oraz 1 olej

Ważne Informacje: Po odbiór żywności należy zgłosić się osobiście z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości. (Odbiera ta osoba, na którą zostało wystawione skierowanie przez OPS.) Jeżeli ktoś nie może odebrać osobiście żywności może upoważnić inną osobę. Osoba ta musi mieć przy sobie: swój dowód osobisty, dowód osobisty osoby, za którą odbiera żywność i upoważnienie podpisane przez tą osobę.

Translate »
Skip to content