Dzienny Dom „Senior+” – Edycja 2023 Moduł II

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021–2025
Edycja 2023 Modułu II

DOFINANSOWANIE 81 600 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 430 020 zł

DATA PODPISANIA UMOWY – maj 2023 r.

Cele projektu:

Zwiększenie wydolności i zapobieganie pogłębiania się niesamodzielności osób starszych 60+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Dwikozy .

Grupa docelowa projektu:

Seniorzy z terenu gminy Dwikozy w wieku 60+, w liczbie 20 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu spowodowaną różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, nieaktywnych zawodowo które wymagają wsparcia w różnych aspektach życia codziennego, a nie mogą skorzystać ze wsparcia takich placówek jak Warsztat Terapii Zajęciowej czy Środowiskowy Dom Samopomocy z powodu niespełnienia kryteriów uczestnictwa w tych placówkach, zamieszkujących gminę Dwikozy.

Translate »
Skip to content