Zapraszamy do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”!

Szanowni Państwo!

Mimo trudności i obostrzeń spowodowanych aktualną sytuacją zdrowotną w naszym kraju jak co roku zapraszamy do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej ”!
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Konkurs skierowany jest do działających w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego:

1. Jednostek samorządu terytorialnego.
2. Instytucji biznesu.
3. Podmiotów ekonomii społecznej.


Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.
Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. Samorząd prospołeczny.
Kategoria II. Biznes prospołeczny.
Kategoria III. Podmiot ekonomii społecznej.

Kapituła Konkursu może również przyznać nagrodę specjalną, dla osoby bądź instytucji uznając, że zasługuje na nagrodę ze względu na inne walory, osiągnięcia lub właściwości, które nie zostały zawarte w regulaminie. Nagrodą tą może zostać objęta dowolna kandydatura zgłoszona na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Kapituły Konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, załącznikami oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej i przesłanie skanów na adres: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl, zamieszczają w tytule wiadomości dopisek: Konkurs – Lider ES.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 31 grudnia 2020 r.
Aplikacje złożone po tym terminie nie zostaną poddane ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2021 roku.Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, telefony: 41 342 11 40, 41 342 11 80; e-mail: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl.


W załączeniu Regulamin Konkursu, załączniki i formularz zgłoszeniowy.

Prosimy również, w miarę możliwości, o zamieszczenie tej informacji na Państwa stronie internetowej (np. poprzez udostępnienie linku do strony konkursu – znajdującego się na dole niniejszej informacji), wydrukowanie plakatu i umieszczenie go na eksponowanym miejscu w Państwa instytucji. 


Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, telefony: 41 342 11 40, 41 342 11 80; e-mail: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie!

W załączeniu Regulamin Konkursu, formularze zgłoszeniowe, plakat.

Więcej: http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/263-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-lider-ekonomii-spolecznej

Translate »
Skip to content