Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zwróciły się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej banneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK.

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

– polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia/informacjadla-uchodzcow-z-ukrainy

– angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswiaen/information-for-refugees-from-ukraine

Translate »
Skip to content