NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DWIKOZACH INFORMUJE, ŻE:

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO:

  1. ZASIŁKU RODZINNEGO;
  2. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO;
  3. SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA

1 SIERPNIA BR.

*OD DNIA 1 LIPCA BR. W/W WNIOSKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


INFORMACJA

dotycząca  terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach informuje, że :

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy  będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2022r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2022r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2023r.

UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w miesiącu grudzień, prawo do świadczeń ustala się  od miesiąca grudzień!

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane :

  • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portal: empatia.mrpips.gov.pl,
  • osobiście w siedzibie OPS – Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15 w godzinach: w poniedziałek – czwartek od  07:00 do 15:00, piątek – dzień bez interesanta (WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA)
Translate »
Skip to content