Posiłek w szkole i w domu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2024-2028

DOFINANSOWANIE
78 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
130 000,00 ZŁ


Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na realizację wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028 oraz ze środków własnych gminy. Zadanie opiewa na kwotę 130,000 zł tj. dotacja 78.000zł oraz środki własne 52.000zł. Zakres umowy określa Uchwała Nr 149 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 z dnia 23 sierpnia 2023r. Realizacja Programu odbywa się z zachowaniem zapisów ustawy o pomocy społecznej. 

Translate »
Skip to content