BON ENERGETYCZNY W 2024 r.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego.

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego należy złożyć w okresie od dnia  1 sierpnia 2024r do 30 września 2024r

Bon energetyczny przysługuje dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500,00zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700,00zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon energetyczny – w tym przypadku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, dzięki której dalej przysługuje prawo do świadczenia. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość bonu energetycznego jest zależna od wielkości gospodarstwa domowego, jak i od jego głównego źródła ogrzewania.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła/ bojler elektryczny) przysługuje bon energetyczny w podwyższonej wysokości. Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do CEEB do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

Wnioski będzie można składać:

  • Elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2022r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2020r poz. 344);
  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek w godzinach od 7:00 do 14:45

Do pobrania:
WNIOSEK

Translate »
Skip to content