Wznowienie bezpośredniej obsługi Interesantów

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020r., poz. 878)
od dnia 25 maja 2020r.
wznawia się bezpośrednią obsługę Interesantów
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach
.

Do siedziby Ośrodka należy wchodzić głównym wejściem do budynku, przy czym liczba wchodzących do środka budynku jest ograniczona.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Informujemy, że po przyjęciu każdego interesanta wprowadza się 5 minutową przerwę na dezynfekcję pomieszczenia.

W dalszym ciągu apelujemy, aby ograniczyć osobiste wizyty w Ośrodku do najpilniejszych spraw.

Zalecamy kontakt za pomocą platformy e–PUAP, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, bądź telefoniczny, a także dokonywanie płatności przelewem.

Wizyty pracowników w miejscu zamieszkania klienta będą odbywać się po uprzednim kontakcie telefonicznym z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (bezpieczna odległość w trakcie rozmowy, maseczki, przyłbice, rękawice jednorazowe).

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki w miejscu zamieszkania podopiecznych realizowane są u wszystkich osób korzystających z tej formy pomocy w zakresie i wymiarze określonym decyzją z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i higieny.

UWAGA!

Wchodząc do siedziby Ośrodka należy:

1) zdezynfekować ręce lub korzystać z rękawiczek;
2) obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa;
3) zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m.

Translate »
Skip to content