Zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dnia 15.06.2020 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla 5 dzieci i 1 osoby dorosłej oraz 1 dziecka z zaburzeniami ruchowymi z terenu Gminy Dwikozy.
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro

Translate »
Skip to content