1 lipca rusza nabór wniosków o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DWIKOZACH
INFORMUJE, ŻE:

wnioski o ustalenie prawa do:

  1. zasiłku rodzinnego;
  2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  3. specjalnego zasiłku opiekuńczego

na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia br.

*od dnia 1 lipca br. w/w wnioski mogą być składane w formie elektronicznej

I N F O R M A C J A

dotycząca  terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach informuje, że :

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy  będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2022r.

UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w miesiącu grudzień, prawo do świadczeń ustala się  od miesiąca grudzień!

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane :

  • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portal: empatia.mrpips.gov.pl,
  • osobiście w siedzibie OPS – Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15 w godzinach: w poniedziałek – czwartek od  07:00 do 15:00, piątek – dzień bez interesanta (WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2022r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2022r.

UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w miesiącu listopad lub grudzień, prawo do świadczeń ustala się od miesiąca złożenia wniosku !

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane :

  • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portal: empatia.mrpips.gov.pl,
  •  osobiście w siedzibie OPS – Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15 w godzinach: w poniedziałek – czwartek od  07:00 do 15:00, piątek – dzień bez interesanta (WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA)

Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosków, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie!

WAŻNE

Od dnia 01.07.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach nie będzie zajmował się obsługą świadczenia „Dobry start”.

Realizację rządowego programu „Dobry start” będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Translate »
Skip to content