Gmina Dwikozy otrzymała dotację w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”

Program Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Do Programu Opieka wytchnieniowa w województwie świętokrzyskim przystąpiło 47 gmin oraz 4 powiaty składając 55 wniosków (6 wniosków na pobyt całodobowy i 49 wniosków na pobyt dzienny).

Z usługi opieki wytchnieniowej skorzysta 1 146 osób niepełnosprawnych. W ramach programu zostanie zorganizowane 252 351 godziny pobytu dziennego oraz 1 177 dni pobytu całodobowego.

Kwota środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu przez jednostki samorządu terytorialnego wynosi 11 074 246,82 zł.

Gmina Dwikozy otrzymała na realizację w/w zadania dotację w kwocie 9 792,00 złotych. Gminę Dwikozy przy podpisywaniu umów reprezentowali Marek Łukaszek – Wójt Gminy Dwikozy i Agata Kurek – Skarbnik Gminy Dwikozy.

Translate »
Skip to content