Otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Dwikozach

17 lutego odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior+ mieszczącego się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Dwikozach.

Budynek po byłej szkole został wyremontowany i zaadoptowany na potrzeby Domu Seniora ze środków projektów unijnych: ”Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej” oraz „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” realizowanych w ramach rewitalizacji gminy. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 1 950 104,93 zł.

Ze środków Modułu I „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022” Gmina Dwikozy otrzymała dotację na utworzenie i wyposażenie placówki Dzienny Dom Senior+ w wysokości 194 524,00 zł. Ogólny koszt zadania wyniósł 243 248,00 zł. Otrzymana dotacja oraz środki własne (48 714,00 zł), pozwoliły na zakończenie prac modernizacyjnych i wyposażenie budynku, w którym od 02.01.2023 roku funkcjonuje Dzienny Dom Senior + dla 20 uczestników powyżej 60 tego roku życia.

 Oferta placówki jest bogata i spełnia oczekiwania podopiecznych. Seniorzy uczestniczą między innymi w zajęciach plastycznych i muzycznych. Do ich dyspozycji jest bardzo dobrze wyposażona sala gimnastyczna, znajdują się tam m.in.: rowerki i fotel do masażu. Jest również miejsce do rehabilitacji.  Placówka zapewnia bezpłatny transport na zajęcia i powrót po ich zakończeniu, gorący posiłek, a co chyba najważniejsze, rodzinną atmosferę. Niebawem jak tylko aura pozwoli będą obywać się piesze wędrówki połączone ze zwiedzaniem i podziwianiem pięknych widoków. Kierownikiem Dziennego Domu Senior+ jest Krystyna Oszczudłowska.

W uroczystości udział wzięli: Mariusz Pasek – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, Marzanna Mach – przedstawiciel Poseł RP Agaty Wojtyszek, Anna Paluch – Zastępca Dyrektora ARiMR w Kielcach, ks. Artur Barański – Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dwikozach, Maria Łukasiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy w Dwikozach wraz z Radnymi, Marek Łukaszek – Wójt Gminy Dwikozy, Mariola Żmuda – Zastępca Wójta, Agata Kurek – Skarbnik Gminy, Joanna Sekulska – Kierownik OPS w Dwikozach.

Translate »
Skip to content