Czyste Powietrze – Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla wnioskodawców

Czyste Powietrze – Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla wnioskodawców, u których w gospodarstwie domowym osiągane są dochody z gospodarstwa rolnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego zawiesza się wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach programu Czyste Powietrze.

Dla potrzeb wydania w/w zaświadczenia dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, które ukazuje się w terminie do dnia 23 września każdego roku.

Ponieważ dane z w/w obwieszczenia niezbędne jest do prawidłowego ustalenia dochodu dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia danego roku, tutejszy Ośrodek nie będzie mógł wydać przedmiotowego zaświadczenia w okresie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku kalendarzowego.

Wnioski o wydanie zaświadczenia w w/w okresie dla osób posiadających gospodarstwo rolne nie będą przyjmowane.

Translate »
Skip to content