Dzień Babci i Dziadka stał się okazją do złożenia życzeń Seniorom z Dziennego Domu Senior+ w Dwikozach.

22 stycznia placówka tętniła radosnym śpiewem. A to wszystko dzięki dzieciom z Przedszkola Samorządowego w Dwikozach, które wraz z Panią Dyrektor i Nauczycielami przygotowały wspaniały występ dla Seniorów. O tym jak ważna i niezwykła jest w życiu rola Babci i Dziadka podkreślali przybyli na uroczystość goście: Pan Marek Łukaszek – Wójt Gminy Dwikozy, Pani Iwona Korczyńska – Sapielak – Radna Powiatu Sandomierskiego i Dyrektor ZAJO w Dwikozach, Pani Barbara Zdyb i Pan Adam Burek – Radni Gminy Dwikozy i Pani Dorota Binek – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach.

Przygotowany przez Seniorów i pracowników program zachęcił  uczestników do wspólnej zabawy. Animatorami spotkania byli Pani Barbara Zdyb – rehabilitantka DDS i Radna Gminy wraz z Panem Waldemarem Zdyb – instruktorem muzycznym DDS, którzy swoimi pomysłami i pozytywną energią stworzyli niepowtarzalny klimat spotkania.  Nie brakowało wielu wzruszeń, a radosna i ciepła atmosfera uroczystości była dowodem na to, jak piękne mogą być międzypokoleniowe spotkania.

Wszystkim uczestnikom przyświecało motto:

Życia nie da się powtórzyć,
życie ma się tylko jedno.
Patrz, by rano, gdy się budzisz
móc rozkwitać, a nie więdnąć.

Organizatorem uroczystości był Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach.

Szanownym Babciom i Dziadkom składamy jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, szczęścia i miłości najbliższych.

Translate »
Skip to content