OGŁOSZENIE

W związku z ciągle utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie kraju zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie od dnia 13 października 2020 r. do niezbędnego minimum osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Dwikozy i podległych jednostkach organizacyjnych.

Z uwagi na zamknięcie budynku Urzędu Gminy dla bezpośredniej obsługi interesantów, w sprawach skierowanych do Ośrodka Pomocy Społecznej prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr. 15 831 18 16.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dotyczących m. in. pobrania druków, złożenia wniosków, przedłożenia dodatkowych dokumentów do wniosku, złożenia wyjaśnień w sprawie, itp.) zalecamy w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny pod nr 15 831-18 -16, a w dalszej kolejności kontakt za pomocą dostępnych kanałów komunikacji na odległość, tj.:

  1. platformy e–PUAP – adres ESP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach na Platformie ePUAP: /OPSDwikozy/SkrytkaESP
  2. poczty elektronicznej: ops@dwikozy.gmina.pl
  3. poczty tradycyjnej: ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
  4. poprzez skrzynkę na korespondencję umieszczoną przed budynkiem Urzędu Gminy (korespondencja powinna być zapakowana w kopertę zaadresowaną do Ośrodka Pomocy Społecznej).

Apelujemy jeszcze raz, aby ograniczyć do minimum osobiste wizyty w Ośrodku, jedynie do spraw, które nie mogą zostać załatwione w inny dostępny sposób.

W sprawach szczególnie skomplikowanych i wymagających osobistego stawienia się istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty – z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego.

Translate »
Skip to content