Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby samotne i rodziny, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania wydawane będą od dnia 22.11.2021r.

Translate »
Skip to content