Informacja

Uczestnicy projektu „Nowe możliwości – aktywizacja osób z gminy Dwikozy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Priorytet IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach: Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie od miesiąca stycznia 2020 objęci zostaną formami wsparcia – 13 uczestników podejmie staże zawodowe zgodnie ze swoimi preferencjami zawodowymi.

W ramach projektu 16 uczestników zakończyło szkolenia zawodowe:

1. operator wózków jezdniowych

2.opiekunka środowiskowa

3.profesjonalna pomoc kuchenna

Translate »
Skip to content