NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Gmina Dwikozy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach informuje, że prowadzi nabór uczestników do projektu pn. „Nowe możliwości – aktywizacja osób z gminy Dwikozy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Priorytet IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach: Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Poniżej regulamin rekrutacji i załączniki

Informacje o projekcie uzyskać można pod nr tel. 15 8311816

Kwota dofinansowania  ze środków  ze środków Europejskich 486 160,64 zł

Zapraszamy

Translate »
Skip to content