Nabór uczestników do Dziennego Domu Senior +

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach uprzejmie informuje iż od stycznia 2023 roku będzie realizowany projekt dla seniorów w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Projekt zakłada funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Dwikozach przy ul. Sandomierska 55, dysponującego 20 miejscami.

Uczestnikami projektu mogą być kobiety i mężczyźni spełniający łącznie poniższe kryteria:

– wiek powyżej 60 lat,

– nieaktywne zawodowo,

– zamieszkujące na terenie Gminy Dwikozy.

Już teraz można składać wnioski o przyjęcie w grono uczestników projektu. W przypadku dużej liczby zgłoszeń będzie decydować data złożenia wniosku. Wnioski udostępniają i przyjmują pracownicy socjalni OPS. Szczegółowe warunki przyjęcia będzie określał regulamin rekrutacji.

Celem głównym programu jest wsparcie seniorów  poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Dom będzie funkcjonował w każdy roboczy dzień od poniedziałku do piątku. W ramach pobytu będzie można skorzystać z jednego gorącego posiłku oraz oferowanych zajęć z zakresu kinezyterapii, poprawę funkcjonowania narządów ruchu, terapii zajęciowej w tym rozwijanie zainteresowań, rękodzieło artystyczne, muzykoterapii, usług kulturalno-oświatowych, biblioteki, TV, komputera, spotkań integracyjnych, wyjazdów krajoznawczych. Pobyt w Dziennym Domu Senior+ jest odpłatny, kwota odpłatności, ustalona uchwałą Rady Gminy Dwikozy, uzależniona jest od dochodu przypadającego na 1 osobę.

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  PROJEKCIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dwikozach
Joanna  Sekulska

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Translate »
Skip to content